top of page

Tisztelt Tagok, Szülők, Szurkolók és Támogatóink!


Magánszemélyként az idén is lehetőségük van arra, hogy rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójuk 1 %-ról, és dönthetnek úgy, hogy a megfizetett adójuk 1%-át felajánlják.


Egyesületünknek lehetősége van fogadni a felajánlásokat, amelyet legkésőbb 2022. május 20. napjáig az szja bevallástól függetlenül is megtehetnek.


Kérjük, támogassák Önök is nevelő munkánkat adójuk 1%-nak felajánlásával Egyesületünk részére!


Név: III. kerületi Torna és Vívó Egylet
Székhely: 1037 Budapest, Kalap utca 1.
Adószám: 18100002-2-41

 
Az 1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2021-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Amennyiben Ön rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Ha papír alapon kíván nyilatkozatot tenni, azt postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

 

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

  • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

  • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2022. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

1szazalek_atlatszo.png

SZJA ADÓ 1%

bottom of page