top of page
Keresés

Közösségi szolgálat teljesítésének lehetősége EgyesületünknélMegkezdődött az iskola is szeptemberben, így számos középiskolás sportolónknak kell teljesítenie a kötelező 50 óra közösségi szolgálatot az érettségi megkezdéséig.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kellett igazolniuk.

Egyesületünknek lehetősége van, segítő középiskolás sportolóink részére, az iskolájukkal történő egyeztetést követően igazolást kiállítani, az Egyesület által rendezett, óvodáskorú gyermekkel közös sport- és szabadidős tevékenységben való részvételről.

A diákok által végzett konkrét tevékenységek:

• Bozsik tornák előkészítése, tornák megrendezésének segítése, edzők, bírók munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása; • Nyári napközis táborok alatt az edzők segítése, adminisztrációs feladatok ellátása; • Egyéb óvodáskorú gyermekek részére Egyesületünk által szervezett sport- és szabadidős rendezvények.

Közösségi szolgálatra való jelentkezés irányelvei a III. kerületi TVE sportolói részére:

1. A közösségi szolgálat alapfeltétele, hogy az Egyesület szerződésben álljon a sportoló iskolájával.

2. Mivel a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet, így első lépésben kérjük vegye fel a sportoló, vagy gondviselője az iskolával a kapcsolatot.

3. Az iskola által adott szerződést kérjük juttassák el sportolóink:

• labdarúgó szakosztály esetében: Mayer Bence, utánpótlás koordinátornak személyesen, vagy e-mail útján mayer.bence@tve1887.hu • atlétika szakosztály esetében: Hoffmann Teréz, szakosztály vezetőnek személyesen, vagy e-mail útján hoffmann.terez@tve1887.hu • vízilabda szakosztály esetében: Kisteleki Orsolya, szakosztály vezetőnek személyesen, vagy e-mail útján kisteleki.orsolya@tve1887.hu

4. Ezt követően kézhez kapják az aláírt példányokat, ezt adják le iskolájukban, és egy példányt hozzanak vissza az Egyesület részére.

5. Majd jelentkezzenek a rendezvényekre a megadott kapcsolattartóknál személyesen, vagy telefonon mivel a programokat a kapcsolattartók szervezik, tehát az időpontokat és a közösségi szolgálatban résztvevőket is közösen osztják be.

A közösségi munka legfontosabb jellemzői:

• Kötelezőség és önkéntesség együttese: a tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül; • A tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet; • 50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás lehet; • A tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket (maximum 3 szervezet); • A tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés; • a fogadó intézmény a kapcsolattartás és a tanuló feladatainak szervezése céljából szakmai koordinátort (vagy mentort) nevez meg; • az iskola iskolai koordinátort rendel a fogadó szervezetekhez; • a tanuló a tevékenységéről foglalkozási naplót vezet, melyet a szakmai és az iskolai koordinátor hitelesít; • a szolgálat megkezdését jelentkezési lapon kell az intézménynek jelezni, a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg; • az osztályfőnök dokumentálja a teljesítést: napló, törzskönyv, bizonyítvány; • feladatellátás lehetőleg helyben.

További részletek:

https://www.tve1887.hu/kozossegi-szolgalat

Együttműködési megállapodás innen letölthető!bottom of page