top of page
Keresés

Tájékoztató egyesületi tagok részére


Tisztelt Egyesületi Tagok!


A III. Kerületi Torna és Vívó Egylet (Egyesület) 2020. augusztus 5-én küldöttközgyűlést tartott. A küldöttközgyűlés módosította az alapszabályt és megválasztotta az Egyesület Elnöksége tagjává Szabó Bencét, illetve Felügyelőbizottsága tagjává Czeglédy Gergőt.


A változások nyilvántartásba vétele iránt kérelmet nyújtottunk be a Fővárosi Törvényszékhez. A Fővárosi Törvényszék kérelmünket formai és tartalmi okok miatt elutasította.


Az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet (Rendelet) a COVID 19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a jogi személyek, így az Egyesület működésére is egyszerűsített szabályokat állapított meg. A Rendelet felhatalmazza a jogi személy ügyvezetését (az Egyesület esetében ez az Elnökség), hogy az Egyesület küldöttközgyűlése hatáskörébe tartozó és a jogi személy törvényes működésének fenntartásához halaszthatatlan ügyekben határozzon, azzal azonban, hogy az Elnökség

  • a létesítő okiratot nem módosíthatja,

  • a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,

  • a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el, és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet.

A Rendelet azt is előírja, hogy az Elnökség a fentiek szerinti döntéseket csak akkor hozhatja meg, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak.


Tekintettel arra, hogy az Egyesület törvényes működése érdekében szükséges új elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása, az Elnökség a küldöttközgyűlés 2020. augusztus 5-i határozatait megerősítve ismét meg kívánja választani az Egyesület Elnökségének tagjává Szabó Bencét és Felügyelőbizottsága tagjává Czeglédy Gergőt.


A Rendelet előírásai alapján ezúton kérem azokat a tagokat, akik a fentiek szerinti határozatok meghozatalával nem értenek egyet, hogy tiltakozásukat 2021. március 3 -ig emailben juttassák el az Egyesület tve@tve1887.hu emailcímére nevük és személyi igazolvány számuk megadásával. Ezen azonosítók megadása nélkül a tag tiltakozását nem tudjuk figyelembe venni.


Amennyiben az Egyesület tagjai a fenti határozatok ellen a fent meghatározott arányban nem tiltakoznak, az Elnökség megválasztja az Egyesület Elnöksége tagjává Szabó Bencét, illetve Felügyelőbizottsága tagjává Czeglédy Gergőt.


Budapest, 2021. február 22.

III. Kerületi Torna és Vívó Egylet Elnöksége

bottom of page