Keresés

Tájékoztató egyesületi tagok részére


Tisztelt Egyesületi Tagok!


A III. Kerületi Torna és Vívó Egylet (Egyesület) 2020. augusztus 5-én küldöttközgyűlést tartott. A küldöttközgyűlés módosította az alapszabályt és megválasztotta az Egyesület Elnöksége tagjává Szabó Bencét, illetve Felügyelőbizottsága tagjává Czeglédy Gergőt.


A változások nyilvántartásba vétele iránt kérelmet nyújtottunk be a Fővárosi Törvényszékhez. A Fővárosi Törvényszék kérelmünket formai és tartalmi okok miatt elutasította.


Az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet (Rendelet) a COVID 19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a jogi személyek, így az Egyesület működésére is egyszerűsített szabályokat állapított meg. A Rendelet felhatalmazza a jogi személy ügyvezetését (az Egyesület esetében ez az Elnökség), hogy az Egyesület küldöttközgyűlése hatáskörébe tartozó és a jogi személy törvényes működésének fenntartásához halaszthatatlan ügyekben határozzon, azzal azonban, hogy az Elnökség

  • a létesítő okiratot nem módosíthatja,

  • a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,

  • a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el, és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet.

A Rendelet azt is előírja, hogy az Elnökség a fentiek szerinti döntéseket csak akkor hozhatja meg, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak.


Tekintettel arra, hogy az Egyesület törvényes működése érdekében szükséges új elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása, az Elnökség a küldöttközgyűlés 2020. augusztus 5-i határozatait megerősítve ismét meg kívánja választani az Egyesület Elnökségének tagjává Szabó Bencét és Felügyelőbizottsága tagjává Czeglédy Gergőt.


A Rendelet előírásai alapján ezúton kérem azokat a tagokat, akik a fentiek szerinti határozatok meghozatalával nem értenek egyet, hogy tiltakozásukat 2021. március 3 -ig emailben juttassák el az Egyesület tve@tve1887.hu emailcímére nevük és személyi igazolvány számuk megadásával. Ezen azonosítók megadása nélkül a tag tiltakozását nem tudjuk figyelembe venni.


Amennyiben az Egyesület tagjai a fenti határozatok ellen a fent meghatározott arányban nem tiltakoznak, az Elnökség megválasztja az Egyesület Elnöksége tagjává Szabó Bencét, illetve Felügyelőbizottsága tagjává Czeglédy Gergőt.


Budapest, 2021. február 22.

III. Kerületi Torna és Vívó Egylet Elnöksége

1/1

1/1

Az oldalon található írott és képi anyagok csak a forrás pontos megjelölésével, internetes felhasználás esetén aktív hivatkozással használhatók fel.

tippmix_RGB.webp
coerver_coaching.webp
Magyar Atlétikai Szövetség
Budapesti Atlétikai Szövetség
Magyar Labdarúgó Szövetség
MOL_MAGYAR_KUPA_LOGŗ_COLOR.png
MLSZ budapesti igazgatóság
Magyar Vízilabda Szövetség
A létesítmény tulajdonosa:
obudabekaslogo_inverz.png
market_fehér.webp
óduda_sport.webp